2024-04-21

Woda demineralizowana, skrojona wiekami przez nieustanną pracę natury, swoją czystość zawdzięcza kolejnym etapom procesu oczyszczania. Przede wszystkim minerały i sole które naturalnie występują w wodzie, poddane są procesowi demineralizacji – usuwania związków mineralnych z rozpuszczonych w wodzie soli. Efektem tego procesu jest tzw. woda deionizowana, zwana też wodą czystą lub demineralizowaną, która nie posiada właściwości przewodnikowych.

Tego typu woda jest powszechnie używana w przemyśle, przede wszystkim ze względu na brak obecności związków mineralnych, które mogłyby zakłócić procesy produkcyjne. Przykładem mogą być tutaj sektory takie jak farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyczny oraz spożywczy. Woda demineralizowana nie zawiera minerałów, co wyklucza ryzyko zabrudzenia urządzeń czy narzędzi używanych podczas procesów produkcyjnych, zwiększając ich niezawodność i trwałość.

Proces produkcji wody demineralizowanej w przemyśle

Woda demineralizowana jest produkowana na skale przemysłową poprzez kilka metod. Najczęściej stosuje się procesy takie jak odwrócona osmoza, wymiana jonowa czy destylacja. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, a ich wybór zależy od specyfiki danego przemysłu i wymagań co do jakości oczyszczanej wody. Woda demineralizowana o najwyższej jakości jest najczęściej produkowana z użyciem kombinacji różnych metod, tak, aby spełniać najbardziej restrykcyjne normy jakościowe.

Przemysłowa demineralizacja wody jest procesem niezwykle skomplikowanym i wymagającym specjalistycznego sprzętu. Dlatego też w wielu sektorach przemysłu zdecydowanie bardziej opłacalne jest kupno gotowej, przemysłowo oczyszczonej wody niż inwestycja w kosztowne urządzenia do jej produkcji. Badania w dziedzinie oczyszczania wody przynoszą jednak cały czas nowe technologie, które obiecują uproszczenie i obniżenie kosztów tego procesu.

Zastosowanie wody demineralizowanej w różnych gałęziach przemysłu

Zastosowanie wody demineralizowanej jest wielorakie i obejmuje praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, gdzie jest wymagana czysta, bezmineralna woda. Przykłady to przemysł spożywczy, w którym woda demineralizowana jest używana do produkcji napojów i żywności. W sektorze farmaceutycznym, używana jest do produkcji leków, a w kosmetycznym – do produkcji kosmetyków. Istotne jest również zastosowanie wody demineralizowanej w przemyśle energetycznym, gdzie jest niezbędna w procesie produkcji energii.

Ostatnie lata to rosnące zastosowanie wody demineralizowanej w branży motoryzacyjnej, gdzie jest wykorzystywana do produkcji akumulatorów i do chłodzenia silników. Jest również niezbędna w produkcji sprzętów AGD i RTV, a także w produkcji materiałów budowlanych. Każdy z tych sektorów ma swoje specyficzne wymagania co do jakości wody demineralizowanej, dlatego też produkcja tego typu wody to proces podlegający ściślej kontroli i unormowaniom.